Profesní vizitka advokáta

JUDr. Jana Kuřátková je samostatnou advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev.č. 6072.

Kontakt:
GSM: (+420) 777 809 476
e-mail: kuratkovaatakkuratkova.com

datová schránka: k4zg2v9

Praxe :

1996 – doposud – advokátka
1991 – 1996 – komerční právník (komerční právník bylo svobodné právnické povolání se specializací na podnikatelskou sféru, které existovalo v Česku mezi lety 1990 až 1996, poté se s novým zákonem o advokacii stali všichni komerční právníci advokáty, sdruženými v advokátní komoře.)
1985 -1990 – podnikový právník v Jihomoravské energetice v Brně se zaměřením na hospodářské, pracovní a občanské právo

Vzdělání :

1980 – 1984 – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (v době mezi lety 1980 – 1984 fungující pod názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně)
1986 – rigorozní zkouška a získání akademického titulu JUDr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1991 – státní zkouška komerčního právníka
1995 – státní rekvalifikační program – správce konkursní podstaty

Zaměření :

– od počátku byla její advokátní praxe zaměřena a orientována na obchodní právo, právo obchodních korporací. Poskytuje právní služby ve věcech přeměn a fúzí a dělení obchodních korporací.

– dalším rozsáhlým okruhem jejího zaměření je oblast nemovitostí a bytového práva, v minulosti se zaměřovala na restituce a dispozice s byty a nemovitostmi. Dnes spolupracuje úzce a s realitními kancelářemi sítě RE/MAX v Brně. Nabízí zpracování smluvních dokumentů pro převody nemovitostí, zřízení zástavního práva, zajištění pohledávek, advokátních úschov,

– po rozsáhle rekodifikaci českého práva od 1.1.2014 se specializujeme na problematiku bytových družstev a společenství vlastníků nemovitostí

– vedle klasického výkonu advokacie se však zaměřujeme na neziskové organizace , kde se specializujeme na obecně prospěšné společnosti, nadace, spolky. JUDr. Jana Kuřátková je předsedkyní správní rady Svazu tělesně postižených Brno o.p.s.